V odborné péci

Drama
USA, 2008, 86×27 min

Režie: Rodrigo García, Paris Barclay, Melanie Mayron, Chris Misiano
Hrají: Gabriel Byrne, Julia Campbell, Embeth Davidtz, Michelle Forbes, Josh Charles, Melissa George, Blair Underwood, Dianne Wiest, Mia Wasikowska, Jake Richardson, Keith Nobbs

Dokáže naslouchat cizím problém?m, ale svoje zanedbává. Jeden psycholog a p?t pacient? v oce?ovaném americkém seriálu.

Seriál z produkce kabelové stanice HBO V odborné pé?i (2008) vznikl podle úsp?šného izraelského seriálu Be Tipul (jeden z jeho autor? Ari Folman sed?l letos v hlavní karlovarské porot?).
Každá z jeho 43 p?lhodinových epizod je záznamem jednoho sezení. Hlavní hrdina, psycholog Paul Weston, p?ijímá pacienty ve své domácí ordinaci. V pond?lí to je léka?ka Laura, postrádající v život? otcovskou figuru, kterou si nahrazuje Paulem, v úterý namyšlený pilot Alex, traumatizovaný zbyte?nou smrtí nevinných p?i pln?ní bojového úkolu v Iráku, ve st?edu šestnáctiletá gymnastka Sophie, p?itahovaná myšlenkami na smrt, ve ?tvrtek manželský pár Jake a Amy, kte?í po n?kolikaletém lé?ení neplodnosti najednou nev?dí, co si po?ít s nastávajícím t?hotenstvím, a kone?n? v pátek Paul sám chodí za Ginou, ovdov?lou terapeutkou na odpo?inku, s níž se p?ed lety ve zlém rozešel.

Seriál stojí na postupném odhalování zasutých problém? (podle známého Freudova citátu je psychoanalýza jako archeologie ? objevuje jednotlivé významy skryté ve vrstvách hluboko pod rozlehlými troskami), což m?že být stejn? fascinující jako dob?e napsaná detektivka. Tv?rce americké verze Rodrigo Garcia (nar. 1959), syn sv?toznámého kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze, nejen bd?l nad p?evodem p?vodních epizod do jiného jazyka a prost?edí, ale sám více než p?lku z nich také režíroval. Své inscena?ní schopnosti dokázal už prací na jiných ocen?ných seriálech, mj. Carnivale a Odpo?ívej v pokoji; za pilotní díl seriálu Velká láska byl nominován na Cenu Emmy.

Seriál je p?ehlídkou vynikajících hereckých výkon? v?tšinou známých p?edstavitel?.
Gabriel Byrne (Paul), irský herec (nar. 1950), známý jako p?edstavitel Kryštofa Kolumba ve stejnojmenné TV minisérii (1984), chladnokrevného intrikána Toma Reagana v gangsterce brat?í Coen? Millerova k?ižovatka (1990), elegantního zlo?ince Keatona v kriminální šarád? Obvyklí podez?elí (1995) ?i zestárlého D´Artagnana v kostýmním dramatu Muž se železnou maskou (1998).
Melissa Georgeová (Laura), australská here?ka (nar. 1976), p?vodn? p?ebornice v jízd? na kole?kových bruslích a modelka, prosadila se postavou vražedné dvojité agentky Lauren Reedové ve t?etí ?ad? populárního seriálu Alias (2003-04).
Blair Underwood (Alex), americký herec (nar. 1964), ú?inkuje na divadle i ve filmu, ale uplatnil se p?edevším v televizi, kde se proslavil úlohou mladého, horlivého právníka Jonathana Rollinse v populárním seriálu Právo v Los Angeles (1987-94), za niž byl nominován na Zlatý glóbus.
Mia Wasikowska (Sophie), australská here?ka (nar. 1990), pro niž je postava mladé gymnastky Sophie první velkou hereckou p?íležitostí.
Josh Charles (Jake), americký herec (nar. 1971), který se prosadil rolí plachého, zamilovaného studenta Knoxe Overstreeta v populárním melodramatickém p?íb?hu Spole?nost mrtvých básník? (1989). Úlohy citlivých mladík? zt?lesnil i v dalších filmech (nap?. Švédská trojka), ale jeho nejznám?jší postavou se stal televizní moderátor v sitcomu Sports Night (1998-2000, Sportovní zprávy).
Embeth Davidtzová (Amy), jihoafrická here?ka (nar. 1965), která od 90. let žije ve Spojených státech. Díky výrazné roli služebné velitele koncentra?ního tábora ve slavném Spielbergov? dramatu Schindler?v seznam se uplatnila v Hollywoodu (Matilda, And?l smrti aj. filmy).
Dianne Wiestová (Gina), americká here?ka (nar. 1948), jedna z veli?in divadelního i filmového herectví a držitelka dvou Oscar? za vedlejší role ve snímcích Woodyho Allena Hana a její sestry (jedna ze sester Holly) a Výst?ely na Broadwayi (divadelní hv?zda Helen Sinclairová).
(oficiální text distributora)

Klepání na nebeskou bránu

Akční / Krimi / Komedie / Drama
Německo / Nizozemsko / Belgie, 1997, 87 min

Režie: Thomas Jahn
Hrají: Til Schweiger, Jan Josef Liefers, Moritz Bleibtreu, Huub Stapel, Leonard Lansink, Ralph Herforth, Cornelia Froboess, Rutger Hauer, Hannes Jaenicke, Florian Fitz, Christiane Paul, Markus Knüfken, Hark Bohm, Muriel Baumeister, Corinna Harfouch, Tobias Schenke, Tyron Ricketts, Thomas Jahn, Bernd Eichinger, Xenia Seeberg

NejúspěšnÄ›jší nÄ›mecký snímek roku 1997 pÅ™ekvapí neotÅ™elým využitím moderních filmových klišé, humorem a originální symbiózou hned nÄ›kolika žánrů. Hrdiny jsou dva muži, umírající na rakovinu, kteří se rozhodnou, že si „osladí“ a „opepří“ poslední dny, které jim zbývají, cestou k moÅ™i. Snímek, zÅ™etelnÄ› inspirovaný tvorbou Quentina Tarantina, je navíc plný filmových odkazů. Navzdory četným pÅ™estÅ™elkám a honičkám tu není ani kapka krve a ani jeden zavraždÄ›ný, i když smrt obchází velice blízko.   (oficiální text distributora)

Lví král

Rodinný / Dobrodružný / Animovaný / Muzikál
USA, 1994, 89 min

Režie: Rob Minkoff, Roger Allers
Hrají: Rowan Atkinson, Matthew Broderick, Jonathan Taylor Thomas, Jim Cummings, Whoopi Goldberg, Jeremy Irons, Moira Kelly, James Earl Jones, Nathan Lane, Cheech Marin, Madge Sinclair, Frank Welker, Robert Guillaume

Zdivočelé stádo hnané na Scarův příkaz potměšilými hyenami by bezbranného Simbu určitÄ› zadupalo do zemÄ›, kdyby jej nezachránil jeho otec Mufasa. PÅ™i zoufalé záchranÄ› vÅ¡ak zahyne. ProtÅ™elému Scarovi pak nedá moc práce pÅ™esvÄ›dčit vyděšeného Simbu, že je zodpovÄ›dný za otcovu smrt a mÄ›l by neodkladnÄ› uprchnout! A tak se Scar se svojí suitou konečnÄ› dostane k moci – zatímco Simba si najde nové zvířecí přátele Pumbu a Timona, s nimiž v duchu bezstarostné filozofie Hakuna Matata vyroste do majestátní lví podoby. Ale zemÄ› jeho otce strádá, královská krev se nezapÅ™e a kdesi na hvÄ›zdné obloze si Mufasa hluboce oddychl, když probuzený Simba razantnÄ› vyrazil v jeho královské stopÄ›…   (oficiální text distributora)

Ducháček to zařídí

Komedie
ÄŒeskoslovensko, 1938, 92 min

Režie: Karel Lamač
Hrají: Vlasta Burian, Ladislav Hemmer, Milada Gampeová, Karel Máj, Adina Mandlová, ÄŒenÄ›k Šlégl, Jaroslav Marvan, JiÅ™ina Sedláčková, Václav Trégl, Marie Blažková, Theodor PiÅ¡tÄ›k st., Karel Postranecký, Karel NÄ›mec, Milka Balek – Brodská, Ferdinand Jarkovský, Václav Menger, Josef Oliak, Vladimír Pospíšil – Born, Alois Dvorský, Elsa VeteÅ¡níková, Karel Jičínský, Karel Lamač, Václav Wasserman, Otto Heller, Eman Fiala, Josef Zora, Václav Dražil, Vratislav Innemann

Pan Ducháček vede svérázným, leč naprosto oddaným způsobem advokátní kancelář JUDr. Fauknera. Kancelář spravuje finanční záležitosti rodiny Rispaldiců. Členové rodiny se ke svému advokátovi Fauknerovi chovají povýšeně, kromě dcery Julie, která ho tajně miluje. Nikdo kromě Ducháčka neví, že rozhazovačná rodina nemá už žádné peníze a že ji dotuje JUDr. Faukner, neboť rovněž tajně miluje Julii. Ducháček neváhá pracovat celou noc, aby vyčíslil svému nadřízeném vše, co mu rodina Rispaldiců dluží. Julie na nátlak své matky odmítne advokátovu nabídku k sňatku, i když se mu přizná ke své lásce. Zamilovaný Faukner, který je sám finančně na dně, donutí Ducháčka, aby sehnal dvacet pět tisíc korun na vyplacení směnky, kterou podvodně podepsal Juliin bratr. Na zámku Rispaldiců chystá Ducháček aukci, která má zaopatřit rodině peníze na dluhy. Přichází bankéř Zamoski, který je největším věřitelem rodiny Rispaldiců. Rafinovaný Ducháček ho donutí trikem k přiznání, že směnka, kterou měl před lety podepsat již zesnulý admirál Rispaldic, je falešná. Tak se rodina dostává z finanční tísně. Vděční příbuzní již nic nenamítají proti sňatku JUDr. Fauknera a Julie z Rispaldiců.   (oficiální text distributora)

Adéla ještě nevečeřela

Komedie / Krimi
ÄŒeskoslovensko, 1977, 105 min

Režie: Oldřich Lipský
Hrají: Michal Dočolomanský, Rudolf Hrušínský st., Miloš Kopecký, Ladislav Pešek

Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter přijíždí do Prahy řešit případ, s nímž si zdejší policie neví rady. Je vyzbrojen geniálním mozkem a nejnovějšími převratnými vynálezy, cestou z New Yorku hravě zvádl češtinu. Na místě, zejména v malebných hospůdkách nad orosenou sklenicí, ovšem zjišťuje, že v Čechách všechno chodí trochu jinak než v Americe. Podaří se mu překazit ďábelské plány zločinného hraběte von Kratzmar a zachránit květ nevinnosti líbezné Květušky?

Parodii na laciné sešitové detektivky natočil v roce 1977 Oldřich Lipský podle námětu a scénáře Jiřího Brdečky (v té době spolu měli na kontě už několik filmů, zejména nedostižného Limonádového Joea). Při realizaci snímku se sešla celá řada význačných osobností. I do malých rolí obsadil režisér slavné herce, působivé kostýmy navrhl Theodor Pištěk, výtvarnou spoluprací a animací přispěl Jan Švankmajer, hudbu složil Luboš Fišer. Výsledkem je nestárnoucí komedie, kterou je možno vidět opakovaně, neboť se při ní vždy znovu spolehlivě pobavíte.   (oficiální text distributora)

Kristián

Komedie
ÄŒeskoslovensko, 1939, 87 min

Režie: Martin Frič
Hrají: Oldřich Nový, Nataša Gollová, Raoul Schránil, Bedřich Veverka, Adina Mandlová, Jára Kohout, Jaroslav Marvan, Čeněk Šlégl, Anna Steimarová, Josef Bělský, František Paul, Jan W. Speerger, Aša Vašátková, Václav Mlčkovský, Miroslava Hromková, Přemysl Pražský, Doďa Pražský, Jaroslav Sadílek, Václav Piskáček, Ada Dohnal, Jiří Schreinzer, Sláva Grossmann, Jarmila Holmová, František Filipovský, Alois Dvorský, Antonín Zacpal, František Juhan, Vojta Merten, Jindřich Láznička, R. A. Strejka, Blažena Slavíčková, Jindřich Fiala, Marie Hrdličková, R. A. Dvorský

Na jaÅ™e 1939 byl natočen jeden z lepších filmů československé kinematografie – „Kristián“ (1939). Tato společenská komedii v režii Martina Friče vznikla podle francouzské divadelní hry „Kristian“. Hlavním hrdinou je úředník cestovní kanceláře Alois Novák (OldÅ™ich Nový), který se jednou za mÄ›síc vydává do „velkého svÄ›ta“ baru Orient. Zde se také seznámí s mladou a bohatou Zuzanou Rendlovou (Adina Mandlová). Ta prohlédne jeho dvojí život a vrátí jej do reality po boku vÄ›rné manželky MaÅ™enky (NataÅ¡a Gollová). Zuzanina snoubence Freda hrál v tomto filmu Raoul Schránil, stejnÄ› jako v nÄ›kolika dřívÄ›jších filmech.

PÅ™estože námÄ›t filmu nebyl nijak objevný, vkusná realizace a oduÅ¡evnÄ›lé výkony obou hlavních pÅ™edstavitelů učinily z „Kristiána“ evergreen českého filmu. „Kristián“ byl uveden na meziná rodním filmovém festivalu v Benátkách a Adina Mandlová s Martinem Fričem dostala za svou roli cenu ministra průmyslu a obchodu. V Kristiánovi se Adina Mandlová poprvé seÅ¡la s vycházející hvÄ›zdou NataÅ¡ou Gollovou, která pak v letech 1939 – 1943 hrála hlavní role v Å¡estnácti filmech a v Å¡esti z nich hrála spolu s Mandlovou. Mandlová s Gollovou se v soukromém životÄ› staly přítelkynÄ›mi, jak o tom vypráví Adina Mandlová ve svých pamÄ›tech, pÅ™estože v dobÄ› druhé svÄ›tové války se dÄ›lily o přízeň jednoho muže (nÄ›mecko – český producent Willy Söhnel). Kristián mÄ›l premiéru 8. září 1939 a v premiérovém nasazení byl uvádÄ›n pÄ›t týdnů. Po druhé svÄ›tové válce byl film uveden znovu, ale tehdy z nÄ›j byly vystÅ™iženy nÄ›které scény Adiny Mandlové s Járou Kohoutem. Název filmu na originálních úvodních titulcích: „Kristian“. V dobových popiscích i v jiných písemných materiálech: „Kristián“. Bytové zařízení dodaly Spojené UP závody.   (oficiální text distributora)

Mise

Drama / Historický
Velká Británie, 1986, 120 min

Režie: Roland Joffé
Hrají: Robert De Niro, Jeremy Irons, Aidan Quinn, Cherie Lunghi, Liam Neeson, Álvaro Guerrero, Chuck Low, Fred Melamed

Děj výpravného příběhu se odehrává v roce 1750 ve španělských a portugalských koloniích Jižní Ameriky. Obchodník s otroky (Robert de Niro) je obávaný pro svou vznětlivou povahu. V souboji o ženu zabije svého bratra, ale pozdější výčitky jej přinutí hledat možnost, jak odčinit svou vinu. Vydává se na nebezpečnou misijní cestu po boku kněze Gabriela (Jeremy Irons).   (oficiální text distributora)

Černý jestřáb sestřelen

Válečný / Akční / Historický
USA, 2001, 138 min (SE: 152 min)

Režie: Ridley Scott
Hrají: Josh Hartnett, Eric Bana, Tom Sizemore, Ewan McGregor, Sam Shepard, William Fichtner, Jason Isaacs, Ewen Bremner, Tom Hardy, Ron Eldard, Hugh Dancy, Tom Guiry, Brian Van Holt, Gregory Sporleder, Željko Ivanek, Matthew Marsden, Orlando Bloom, Kim Coates, Nikolaj Coster – Waldau, Carmine Giovinazzo, Enrique Murciano, Jeremy Piven, Gabriel Casseus, Danny Hoch, Richard Tyson, Ty Burrell, Ioan Gruffudd, Brendan Sexton III, Glenn Morshower, Corey Johnson

Část elitní jednotky armády USA je v roce 1993 poslána do somálského Mogadishu, aby se stala součástí mírové operace Spojených národů. Úkolem mise je unést několik vysokých důstojníků somálského diktátora. Jde o součást strategického plánu na potlačení občanské války, která zuří po celé zemi. Ovšem zdánlivě bezpečně naplánovaná mise se obrátí nesprávným směrem. Rangers i veteráni musí bok po boku bojovat proti zdrcující přesile a prchat za nepřátelskými liniemi dokud se záchrannému konvoji nepodaří vyrazit k jejich záchraně. V těžkém boji umírají přátelé, formují se vztahy, chlapci se stávají muži a vojáci se učí jak vypadá skutečná tvář války a hrdinství.   (oficiální text distributora)

Harold a Maude

Komedie / Romantický / Drama
USA, 1971, 91 min

Režie: Hal Ashby
Hrají: Ruth Gordon, Bud Cort, Cyril Cusack, Ellen Geer, Tom Skerritt, Hal Ashby, G. Wood

Láskavá čierna komédia bez predsudkov o živote, láske a smrti režiséra Hala Ashbyho. Čo sa stane, ak sa pretne osud zachmúreného mladíka, ktorý trávi väčšinu času na cudzích pohreboch a vitálnej osemdesiatničky? Harold je dvadsaťročný mladík posadnutý myšlienkami na smrť. Maude je sedemdesiatdeväťročná starenka posadnutá chuťou do života. Títo dvaja outsideri nemajú na prvý pohľad nič spoločné, no napriek tomu môžu práve oni dvaja tvoriť ideálny pár. Harold žije so svojou dominantnou matkou v bohatstve. Márne sa snaží upútať na seba jej pozornosť nekonečnými a vždy neúspešnými pokusmi o samovraždu. Pre matku to znamená len toľko, že by pre svojho depresívneho syna mala nájsť priateľku, ktorá by ho vyliečila z chmúrnych myšlienok. Žiadna z nádejných neviest však nedokáže prežrieť Haroldovo samovražedné hobby. A tak je opäť odkázaný na samotu. Je vášnivým návštevníkom pohrebov, pretože práve na cintoríne je najbližšie k smrti. Čiperná Maude tiež rada chodí na pohreby, ale z úplne iných dôvodov. Keď sa jedného dňa stretnú nad cudzou rakvou, vytvoria svojrázny romantický pár, ktorý sa bláznivými nápadmi a neskrývanou slobodou vysmieva všetkým autoritám a predsudkom o živote, smrti, mladosti, star obe i sexe. Dnes už kultový film režiséra Hala Ashbyho vyvolal v čase svojho vzniku vlnu odporu tak zo strany konzervatívnej kritiky, ako aj mladých rebelov. Originálny humor a láskavé posolstvo tohto príbehu o láske a smrti našlo odozvu až oveľa neskôr a dnes patrí k najobľúbenejším filmom Nového Hollywoodu. Atmosféru filmu dokresľujú piesne Cata Stevensa.   (oficiální text distributora)

Magnolia

Drama
USA, 1999, 188 min

Režie: Paul Thomas Anderson
Hrají: Julianne Moore, William H. Macy, John C. Reilly, Tom Cruise, Philip Baker Hall, Philip Seymour Hoffman, Jason Robards, Alfred Molina, Melora Walters, Michael Bowen, Ricky Jay, Jeremy Blackman, Melinda Dillon, April Grace, Luis Guzmán, Henry Gibson, Felicity Huffman, Orlando Jones, Michael Murphy, Neil Flynn, Thomas Jane, Veronica Hart, John S. Davies, Neil Pepe, Meagen Fay, Natalie Marston, Clark Gregg, Paul F. Tompkins, Mary Lynn Rajskub, Jim Beaver, Ezra Buzzington, Robert Downey Sr., William Mapother, Scott Alan Smith, Miriam Margolyes, Matt Gerald

Divné věci se dějí pořád. Někdy za to možná může
souhra životních náhod, jindy lidé, kteří činí omyly, páchají hříchy, konají zlé i dobré skutky. Anebo jsou za vším „nebesa“ hrozící apokalypsou a pÅ™itom dávají novou nadÄ›ji a snad i možnost začít
znovu. O tom všem vypráví film Magnolia prostřednictvím devíti příběhů, jež se navzájem prolínají v barvité mozaice, propojené televizní znalostní show. Hrdiny jsou umírající otec, televizní producent, jeho mladá žena, slavný syn, učící muže, jak svést a zničit ženy, chlapec s neuvěřitelnou pamětí, ohleduplný ošetřovatel, po lásce toužící policista, muž, jenž byl v dětství považován za génia a těžko se smiřuje se svou upadající existencí, na smrt nemocný moderátor televizní soutěže
a ztracená dcera. Ti vÅ¡ichni a jejich blízcí se díky Å™adÄ› značnÄ› absurdních náhod dostávají do nečekaných situací, které mÄ›ní bÄ›h jejich života a vedou je na práh pekla i k novým nadÄ›jím…

Všechny příběhy se odehrávají v jednom městě a během jednoho dne, místem
děje se stala ulice Magnolia vedoucí
východozápadně přes losangeleskou předměstskou část San Fernando Valle (oficiální text distributora)